مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اسامی پذیرفته شدگان دوره ششم ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت1397-9-24

  به نام  خدا
 جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان دوره ششم  ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت کلیک نمایید.
 
با تشکر مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت