مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

فراخوان: جذب دانشجو در دوره ششم ام پی اچ مجازی با گرایش سیاستگذاری سلامت در بهمن ماه 13971397-7-21 به نام خدا
 
بدين وسيله به آگاهي مي رساند كه با ياري و عنايات خداوند متعال ششمين دوره آموزش مجازي MPH و با گرايش سياستگذاري سلامت توسط مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت