مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اسامی پذیرفته شدگان جهت آزمون ورودی دوره ششم ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت1397-9-5

 به نام خدا

 جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان جهت آزمون ورودی دوره ششم  ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت بهمن ماه 97 کلیک نماید.

 با تشکر

 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت