مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

نخستین جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ18 اردیبهشت ماه 13971397-2-25

  به نام خدا 

نخستین جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ18 اردیبهشت ماه 1397 به میزبانی دبیرخانه دائمی کنگره در گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور جناب آقای دکتر لنکرانی ریاست مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورای عالی دبیرخانه کنگره جناب آقای دکتر پیام پیمانی عضو هیات علمی و مسئول گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرکار خانم دکتر مرضیه زارع عضو گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز جناب آقای دکتر ایمان کریم زاده و سرکار خانم دکتر افسانه وزین گروه داروسازی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جناب آقای دکتر نیک نهاد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، جناب آقای دکتر سبزقبایی گروه داروسازی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، جناب آقای دکتر کبریایی زاده دانشگاه  علوم پزشکی تهران ، جناب آقای دکتر جمشید سلام زاده گروه داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر نازیلا یوسفی  گروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرکار خانم مهرناز خیر اندیش  مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور و سرکار خانم دکتر فریبا احمدی زر عضو سازمان غذا و دارو و پژوهشگر ارشد مرکز پزشکی دانشگاه آراسموس شرکت داشتند.

در ابتدا وب سایت دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، رونمایی شد.

سپس پیرامون تشکیل اعضای اصلی دبیرخانه دائمی کنگره، نهاد های مرتبط اجتماعی و چگونگی همکاری آنان با دبیرخانه، نحوه فعالیت های دبیرخانه به صورت کنگره های متناوب و دوره ای تصمیماتی اتخاذ گردید.

در نهایت پس از اقامه نماز ظهر و عصر در جلسه بعد از ظهر همان روز پیرامون تعیین تاریخ کنگره و جزییات برگزاری دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی به میزبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تبادل نظر صورت گرفت.

  جهت مشاهده عکس  های نشست  کلیک نمایید.   1  2  3