مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

مجموعه سخنرانی های ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی حوادث ترافیکی در بهمن ماه 13961396-11-30

 بنام خدا 


مجموعه سخنرانی های ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی حوادث ترافیکی در بهمن ماه 1396

 جهت مشاهده هرکدام از سخنرانی های روی اسم سخنران کلیک نمایید.  

با احترام 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

 

 

 

-         Dr Hashemi

-         Dr Khorasani-Zavareh

-         Dr Khatami

-         Dr Mani

-         Dr Masoumi

-         Dr Sehat

-         Dr Bolandparvaz

-         Dr Esmaieli

-         Dr Rezaei

-         Dr Rezapour

-         Dr Sadeghi

-         Dr Bazrafshan

-         Dr Khankeh

-         Dr Juliet Roudini

-         Dr Ansari Moghadam

-         Dr Khodadoost

-         Dr Akbari

-         Dr Mirtorabi

-         Dr Javad Hedayati

-         Dr Motevalian

-         Dr Motevalian 2

-         Dr Soori

-         Dr Lars Englund

-         Dr Mohtasham Amiri

-         Dr Etemad saed

-        Dr Mirmohammadi