مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

راه اندازی صفحه اینستاگرام فرهنگستان علوم پزشکی1397-3-21

   بنام خدا
 
 جهت بازید از مطالب اینستاگرام فرهنگستان علوم پزشکی کلیک نمایید.


 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت