مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.
مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار بین المللی هپاتیت
1396-6-25
انتشار شماره آگوست مجله hepVoice
1396-6-21
برنامه سخنرانی سمینار بین المللی هپاتیت 19 شهریور ماه 1396
1396-5-30
اولین نشست کمیته علمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
1396-4-24
دریافت تقدیر نامه سند برنامه آموزش مجازی به رئیس مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت
1396-2-10
دکتر پیام پیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و مسئول کمیته پیگیری امور نخبگان خارج از کشور دانشگاه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از مهندس بی رنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری رییس جمهور گردید
1395-12-20
مجموعه سخنرانی های ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی حوادث ترافیکی
1395-12-3