مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اطلاعیه شماره 3: اسامی داوطلبان واجد شرایط آزمون ام پی اچ1396-9-19

 بنام خدا
  اطلاعیه شماره 3:  جهت مشاهد اسامی داوطلبان واجد شرايط در آزمون کلیک نمایید.
 
پایان خبر