مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

نشست کمیته علمی نهمین سمینار کاهش بار تصادفات رانندگی، سوانح و حوادث1397-8-22

 بنام خدا 


 نشست  کمیته علمی نهمین سمینار کاهش بار تصادفات رانندگی، سوانح و حوادث

این نشست با حضور اساتید، صاحبنظران، نمایندگان و مسوولین سازمان های مرتبط با حوزه حوادث ترافیکی و  با حضور رئیس محترم کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم سازمان اورژانس کشور و معاون محترم وزیر راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید. اهم نکات مورد اشاره توسط متخصصین حاضر بر اساس دستور کار نشست (گزارش اقدامات انجام شده برای برگزاری نهمین سمینار کاهش حوادث رانندگی شیراز و ارایه نقطه نظرات متخصصین و بیانات رئیس محترم کمسیون عمران مجلس) به قرار ذیل می باشد.جهت مشاهده بیشتر کلیک نماید.

ع گالری عکس 1- 2- 3- 4


پایان خبر