مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اطلاعیه: فرم های مورد لزوم پایان نامه دوره MPH مجازی.1395-4-21

بنام خدا
دانشجویان عزیز، جهت مشاهده فرم های مورد لزوم پایانامه  دوره MPH مجازی به لینک دانشجویان در بالای صفحه واحد MPH مجازی مراجعه فرمایید. 
با احترام
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت