مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اطلاعیه شماره 2: منابع آزمون دوره ششم ام پی اچ مجازی1397-9-5

   بنام خدا
  اطلاعیه شماره 2: جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون دوره پنجم MPH مجازی کلیک نمایید.
 منابع ازمون :
 کتاب در آمدی بر عدالت در نظام سلامت
فصلی از کتاب به داشت بهداشت
مقاله شماره 1
مقاله شماره 2
 پایان خبر