مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

برنامه سخنرانی سمینار بین المللی هپاتیت 19 شهریور ماه 13961396-5-30


بنام خدا

جهت اطلاع از برنامه سخنرانی سمینار بین المللی هپاتیت 19 شهریور ماه 1396، اینجا را کلیک کنید.


پایان خبر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت