مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.
دومین نشست کمیته علمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
1396-8-15
ژورنال کلاب پژوهشکده سلامت با موضوع: بار بیماریهای غیر واگیر
1396-8-8
فراخوان: جذب دانشجو دوره پنجم MPH مجازی با گرایش سیاستگذاری سلامت
1396-8-2
مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار بین المللی هپاتیت
1396-6-25
انتشار شماره آگوست مجله hepVoice
1396-6-21
اولین نشست کمیته علمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
1396-4-24
دریافت تقدیر نامه سند برنامه آموزش مجازی به رئیس مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت
1396-2-10