نشان قطب الدین

برندگان

نگارخانه


برندگان

معرفی :
بيست و نهم و سي ام آذرماه امسال همايش بين المللي حكيم محمود بن مسعود بن مصلح معروف به حكيم قطب الدين شيرازي به همت مركز تحقيقات طب سنتي وتاريخ پزشكي و مركز تحقيقات سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار خواهد شد.
حكيم قطب الدين شيرازي از دانشمندان برجسته ي قرن هشتم ايران، از مفاخر علمي فارس و شيراز و در رشته هاي مختلف دانش زمان خويش از جمله پزشكي، فلسفه، نجوم و... داراي تاليفات متعدد است.اثر برجسته ي وي تحفه ي سعديه در پنج جلد، جامع ترين شرح كتاب قانون شيخ الرئيس ابن سينا است. كتاب ديگري تحت عنوان "رساله في بيان الحاجة الي الطب و آداب الاطبا و وصاياهم" تاليف ارزشمندي درحوزه ي اخلاق پزشكي است.علاوه بر كتب طبي، كتاب شرح حكمة الاشراق وي در فلسفه و كتب نهاية الادراك في دراية الافلاك و تحفه ي شاهيه ي او در علم نجوم به رشته ي تحرير در آمده است.حكيم قطب الدين شيرازي از دانشمندان برجسته ي مسلمان ايراني از فارس و شيراز است كه منزلت علمي او آن چنان كه شايسته است شناخته نشده و برگزاري همايش بين المللي بررسي  آرا و آثار حكيم قطب الدين شيرازي در بيست و نهم و سي ام آذرماه فرصتي براي تبيين تاثيرات علمي او در عصر خويش و بعداز آن است. همچنين اين همايش شايد فرصتي براي بررسي چگونگي استفاده از ميراث ارزشمند حكماي طب سنتي ايران در نظام سلامت امروز باشد. انشااله...


ghotb.jpg
 
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com