کنگره ها و سمینار های قبل از سال 93

اولین سمینار بین المللی سلامت مدرسه

madrese1.jpg

اولین سمینار تغذیه جامعه نگر

nutrition.jpg
دومین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی

poster.jpg
سومین سمینار بین المللی کاهش بار سوانح ترافیکی

farakhan1.jpg
اولین سمینار بین المللی کاهش بار سوانح ترافیکی

poster2.jpg

سمینار بین المللی بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی
ghotb.jpg
 
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com