کنگره ها و سمینار های سال 93

سومین سمینار بین المللی سلامت زنان(مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار)                                                                                      
x.jpg                                                                                                   

اولین همایش کشوری سلامت و رسانه(مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار)

poster_media_x_health.jpg                                   

دومین سمینار بین المللی نقشه راه سلامت

1.jpg

پنجمین سمینار بین المللی کاهش حوادث ترافیکی

 2.jpg
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com