پنجمین سمینار سلامت زنان اردیبهشت ماه


اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت  1 الی 3 ماه هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی چالش ها و راهکارهای پیش رو  27و 28 بهمن ماه
 دومین کنگره بین المللی سلامت همراه شيراز 4 و 5 اسفند ماه
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com