به نام خدا
 جهت  مشاهده از اولویت های پژوهشی مرکز کلیک نمایید.

اولویت های تحقيقاتی کارگروه تحقیقات نظام سلامت کلیک نمایید.


اولویت های تحقيقاتی کارگروه محیط زیست کلیک نمایید.

 

 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com