کارکنانفرزانه هنرمندی
رئیس دفتر مرکز
Email: f.honarmani@gmail.com


izadi.jpg
فرحناز ایزدی
کارشناس  IT مرکز
Email: Farahnazizadi65@gmail.com

 defaeee.jpg   ندا دفاعی راد
 مدیر اجرایی مجلات بین المللی الکترونیک پزشکی شیراز،سلامت مدرسه و سلامت زنان Email:ndefaee@yahoo.com


saber_h135.jpg
خدیجه صابر
 
کارشناس مجله الکترونیک پزشکی شیراز
Email: saber.negar@yahoo.com


 


مهدیه زارع
کارشناس پژوهشی
Email: mahdiehzare5569@gmail.com

محمد رضا رحمانیان
کارشناس پژوهشی
Email:mrezarahmanian1945@gmail.com

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com