رابطین وب سایت

saber_h135.jpgخدیجه صابر
رابط وب سایت فارسی
Email: saber.negar@yahoo.com
 
defaeee.jpgندا دفاعی راد
رابط وب سایت انگلیسی
Email:ndefaee@yahoo.com


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com