کارشناسان      

joulaie_h135.jpgدکتر حسن جولایی
دکترای داروسازی
Email: joulaei_h@yahoo.com                
 
  رزومه  
 
                  
dr.d.jpgدکتر سعید قوامی
استاد بیوشیمی بالینی
Email : ghavami@cc.umanitoba.ca 
  
رزومه


dr__heydari_h135.jpgدکتر سید تقی حیدری
دکترای آمار زیستی
Email : heidaryt@sums.ac.ir              
 
رزومه

 


dr_maharlouie_h135.jpg
دکتر نجمه مهارلویی
متخصص پزشکی اجتماعی
Email: maharluei@sums.ac.ir                
   رزومه
 2p.jpg.jpgدکتر پیام پیمانی
استادیار،متخصص فارماکولوژی(فارماکواپیدمیولوژی)
Email: peymani.payam@gmail.com
 رزومه


picture.jpgمریم اکبری
اپیدمیولوژیست
Email: m.akbari45@yahoo.com
رزومه


dr.sk.gifدکتر احمد کلاته ساداتی
دکتری جامعه شناسی
Email:asadati@sums.ac.ir
رزومه
 

 

dr.ghahramani.jpgدکتر سولماز قهرمانی
متخصص پزشکی اجتماعی
Email:sghahraman@sums.ac.ir
رزومه      دکتر مریم کاظمی
متخصص پزشکی اجتماعی
Email:Maryamkazemi78@gmail.com
 رزومه


66.jpj.jpg
رضا تبریزی
اپیدمیولوژیست
Email:kmsrc89@gmail.com
رزومه
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com