رئیس مرکز
 
dr.lankarani.jpg

دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد گروه گوارش و کبد
حیطه های پژوهشی: سیاستگذاری سلامت / بیماریهای غیر واگیر

رزومه

https://orcid.org/0000-0002-7524-9017
Email: Lankaran@sums.ac.ir

 
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com