تماس با ما

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

آدرس : شیراز، خیابان زند،دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 2- طبقه هشتم

کد پستی : 45794-71348

تلفن و فاکس :

07132309615   
071-32309764
071-32308205
071-32308305

پست الکترونیک :
health.policy.research@ gmail.com  
تلگرام: HealthPolicyShiraz@                             
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com